Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace o Nomadica s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji spolku Nomadica s.r.o., IČO: 06544614, se sídlem Bošice 51, 38481 Bošice (dále jen „Nomadica s.r.o.“) upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů (dále jen “uživatel”) webových stránek nomadshop.cz (dále jen „webové stránky“).

1.2. Nomadica s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Na Nomadica s.r.o. zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při objednávce a registraci, jde zejména o jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresu.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro možnost doručení objednaného zboží a možnost notifikace o stavu objednávky či stavu doručení.

3.2. Pro přístup k uživatelskému účtu webové stránky.

3.2. Pro propagaci činnosti Nomadica s.r.o. formou obchodních sdělení využívá Nomadica s.r.o. především e mailovou adresu. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Nomadica s.r.o. v podobě omezeného přímého marketingu. Nomadica s.r.o. tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit a to kliknutím na odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

4. Zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Zákazníci Nomadica s.r.o. mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány Nomadica s.r.o. a jejími pracovníky.

5.2. Nomadica s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Nomadica s.r.o. využívá, patří PPL (přepravní služba), Česká pošta (přepravní služba), Facebook (online marketing), Google LLC (online marketing).

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Nomadica s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Nomadica s.r.o. požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Nomadica s.r.o. po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6.4. Další zpracování osobních údajů provádí Nomadica s.r.o. pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Nomadica s.r.o. vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:

  • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  • Právo své osobní údaje opravit či doplnit
  • Právo požadovat omezení zpracování
  • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
  • Právo požadovat přenesení údajů
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo být informován o porušení bezpečnosti
  • Právo na výmaz osobních údajů

7.2. Mimo výše uvedená práva máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Nomadica s.r.o. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Nomadica s.r.o. dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na Nomadica s.r.o. e-mailem na adresu info@nomadshop.cz.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.